O Jarmarku

 

gutekzegier-7607fot. Marcin Pietrusza (43)

Duma z mądrych tradycji, które w minionych wiekach przyczyniły się do bogactwa Miasta, świadomość spuścizny pozostawionej przez pokolenia mimo wiraży historii, pozwala nam dziś cieszyć się pięknem i niepowtarzalnym klimatem Lublina oraz głęboko wierzyć w potencjał tkwiący nadal w mieście i jego mieszkańcach. Jarmark Jagielloński, nawiązując do tych tradycji prezentuje i propaguje bogactwo kultury tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej.

Sztuka i rzemiosło tradycyjne w wykonaniu artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji prezentowane są zarówno w formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, inspirowanymi folklorem. Wszystko to na uliczkach Starego Miasta w Lublinie, gdzie słychać szepty legend lubelskich.

O wyjątkowości Jarmarku Jagiellońskiego nie stanowią wyłącznie kolorowe stragany wypełnione tradycyjnymi wyrobami rzemieślniczymi i rękodziełem, ale przede wszystkim fascynujący ludzie, koncerty muzyki ludowej, spektakle teatralne, pokazy filmowe czy działania parateatralne. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego proponujemy bogatą ofertę warsztatów – tańca, śpiewu, nauki rzemiosła, które pozwolą na bezpośredni kontakt z twórcami ludowymi, miłośnikami i kontynuatorami tradycji.

1277823559_mapa_szlakow_mJarmarki Lubelskie organizowane w XV i XVI wieku były słynne w Rzeczpospolitej i Europie jako jedno z najbardziej znanych handlowych wydarzeń międzynarodowych. Przybywali tu nie tylko kupcy ze wszystkich stron kraju, a także z najodleglejszych stron Europy i świata. Lublin był głównym ośrodkiem handlu m.in.: węgierskim winem oraz zbożem i wołami z terenów Ukrainy i Wołynia. Wraz z rozwojem handlu powstawało coraz więcej warsztatów rzemieślniczych i składów kupieckich takich jak kramy, jatki, młyny i kuźnie. Wszystko to doprowadziło do szybkiego ekonomicznego rozwoju Lublina i regionu.

W czasach największego rozwoju i międzynarodowego zasięgu Jarmarków Lubelskich spotykali się tu kupcy z najodleglejszych stron świata, choć głównymi partnerami handlowymi Lublina pozostały, znajdujące się częściowo na terenach ówczesnej Litwy, a dzisiejszej Ukrainy i Białorusi: Lwów, Brześć Litewski, Łuck i Włodzimierz Wołyński. W Lublinie przecinały się szlaki handlowe biegnące z Węgier na Litwę, z Zachodniej Europy na Ruś i z portów hanzeatyckich do Turcji.

Dziś, podobnie jak kilka wieków temu, Lublin staje się istotnym miejscem spotkania Wschodu i Zachodu. Jako największe miasto na wschodnich krańcach Unii Europejskiej jest „Bramą Unii Europejskiej na Wschód”.

. . .

 

Jarmark Jagielloński jest połączeniem tradycji historycznych Jarmarków ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. Przyjął formę kilkudniowych prezentacji wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W części handlowo-wystawienniczej Jarmarku co roku bierze udział blisko 300 wystawców, m.in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Węgier i Słowacji.
Jarmark to wydarzenie nie tylko kupieckie, ale też płaszczyzna spotkania kultur. Zapraszamy artystów kultywujących tradycje dawnych jarmarków, artystów którzy zajmują się sztuką ludową i tradycyjną (muzyka, teatr, plastyka itp.) oraz artystów ulicy. Chcemy, by Jarmark Jagielloński w Lublinie stał się swoistą manifestacją odmienności, wywodzącej się ze wspólnej historii, prezentacją artystów i ludzi kultury, odnoszących się do różnych dziedzin sztuki oraz wszelkich form ekspresji artystycznej i twórczej.

Jarmark Jagielloński w Lublinie stał się jedną z najważniejszych kulturalnych atrakcji turystycznych Lublina i Lubelszczyzny, przyciągającą co roku kilkaset tysięcy turystów. Dodatkowo pretendujemy do tego, aby być centrum regionalnej i transgranicznej wymiany kulturalnej, turystycznej i gospodarczej.

Dzięki Jarmarkowi chcemy zbliżyć do siebie miasta regionu lubelskiego oraz Lublin, Lwów, Łuck i Brześć tak, aby wspólnie poszukiwać dziedzictwa Wschodu i Zachodu, na wspólnej historii budując ideę zjednoczonej Europy.