Nabór wystawców

Zakończyliśmy nabór zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w Jarmarku Rzemieślniczym organizowanym w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2020 r. Jesteśmy w trakcie kontaktowania się z zaproszonymi twórcami. Listę wystawców opracowujemy nie tylko na podstawie nadesłanych propozycji, ale także opierając się na własnych poszukiwaniach i przeprowadzanych konsultacjach. 

 

Przypominamy, że:

- Organizator ma prawo decydować o przyjęciu na Jarmark Jagielloński bez podawania uzasadnienia stanowiska. Decyzję dot. przyjęć podejmuje Organizator w konsultacji ze współpracującymi przy projekcie specjalistami (etnologami, kulturoznawcami i znawcami sztuki ludowej).

- Udział w poprzednich edycjach Jarmarku Jagiellońskiego nie gwarantuje bycia uczestnikiem Jarmarku w bieżącym roku.

- Po dokonaniu wyboru Organizator kontaktuje się wyłącznie z osobami zaproszonymi do udziału w Jarmarku Jagiellońskim 2020 i przedstawia im szczegółowe informacje.

Przesłanie zgłoszenia było także równoznaczne z akceptacją treści dokumentu „Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu pn. Jarmark Rzemieślniczy realizowany w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2020” dostępnego W TYM MIEJSCU.