Nabór wystawców

Zainteresowanych udziałem w nadchodzącej edycji Jarmarku Jagiellońskiego prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających:

1) imię i nazwisko;

2) adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres mailowy;

4) krótki opis działalności;

 

5) kilka zdjęć swoich wyrobów

na adres: biuro@jarmarkjagiellonski.pl

lub pocztą tradycyjną:
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 7
20-112 Lublin
z dopiskiem „Jarmark Jagielloński”

do dnia 2 marca 2020 r.
Osoby przesyłające wstępne zgłoszenia akceptują następujące postanowienia Organizatora:

– Organizator ma prawo decydować o przyjęciu na Jarmark Jagielloński bez podawania uzasadnienia stanowiska. Decyzję dot. przyjęć podejmuje Organizator w konsultacji ze współpracującymi przy projekcie specjalistami (etnologami, kulturoznawcami i znawcami sztuki ludowej).

– Udział w poprzednich edycjach Jarmarku Jagiellońskiego nie gwarantuje bycia uczestnikiem Jarmarku w bieżącym roku.

– Po dokonaniu wyboru Organizator kontaktuje się wyłącznie z osobami zaproszonymi do udziału w Jarmarku Jagiellońskim 2020 i przedstawia im szczegółowe informacje.

Przesłanie zgłoszenia jest także równoznaczne z akceptacją treści dokumentu „Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu pn. Jarmark Rzemieślniczy realizowany w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2020” dostępnego W TYM MIEJSCU.