Masterklasy 2017

Masterklasy to program edukacyjny dotyczący wybranego zagadnienia kultury tradycyjnej, którego celem jest przekaz wiedzy i umiejętności zarówno ze sfery materialnej jak i duchowej, poprzez zajęcia prowadzone przez specjalistów w dziedzinie kultury ludowej. Opracowaliśmy szczegółowo wybrane tematy dotyczące śpiewu tradycyjnego. Spotkania bazowały na relacji „mistrz-uczeń” przy aktywnym udziale obu stron. Projekt miał na celu zapoznanie z pierwotną formą omawianego zjawiska oraz pokazanie ścieżek i możliwości funkcjonowania śpiewu tradycyjnego we współczesnym świecie. Projekt zakładał również wykształcenie osób w tematyce śpiewu tradycyjnego. Poprzez spotkania i warsztaty opracowane zostały nowe modele edukacji, które pozwolą przekazać wiedzę na temat śpiewu i jego kontynuacji.

Edukacja pozaformalna dotycząca śpiewu tradycyjnego zaproponowana jest w tym projekcie jako program, umożliwiający kształcenie przez wybitnych specjalistów. Z drugiej strony rozbudowany program śpiewu tradycyjnego (tradycji polskiej i wybranej drugiej europejskiej tradycji), zakładający tak nabycie wiedzy praktycznej jak i technicznej będzie okazją dla osób, które chciałyby wykształcić się w tej dziedzinie, a nie mają ku temu okazji i możliwości. Kompleksowe wykształcenie uczestników poprzez wiedzę oraz umiejętności zwiększa nie tylko możliwości działań, ale wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej.

Program kształcący w dziedzinie pieśni tradycyjnych składał się z poniższych części: 

  1. WARSZTATY GŁOSOWE. Uczestnicy brali udział w warsztatach głosowych, prowadzących przez nauczyciela, który wdraża w praktykę swoje autorskie metody nauczania pieśni tradycyjnych.
  2. KONSULTACJE. Uczestnicy mogli indywidualnie spotkać się z nauczycielem i pracować nad własnymi umiejętnościami.
  3. PREZENTACJE. Na zakończenie każdego cyklu warsztatów dotyczącego śpiewu w tradycji polskiej i europejskiej zostały zorganizowane otwarte spotkania prezentujące pracę uczestników dwóch grup warsztatowych, którzy brali udział w całym programie. Celem tych prezentacji jest pokazanie pewnego procesu każdej z grup oraz umiejętności i nowego podejścia wypracowanego w czasie trwania programu.
  4. KONCERTY PIEŚNI. Koncerty śpiewu tradycyjnego w wykonaniu doświadczonych grup, od wielu lat zajmujących się określoną tradycją, miały na celu pokazanie „dobrych praktyk”, stanowiąc w ten sposób możliwość zaprezentowania tak uczestnikom programu jak i szerszemu gronu wybranego materiału muzycznego danego regionu.
  5. DEBATA. Głównym tematem do dyskusji będzie rola i funkcjonowanie śpiewu tradycyjnego w edukacji formalnej i nieformalnej. W debacie zestawione zostały sposoby nauczania i pracy nad pieśniami tradycyjnymi w tradycji polskiej ze specjalistami – nauczycielami z Serbii.
  6. PUBLIKACJA. Po debacie zostanie wydana publikacja zawierająca główne myśli, idee i koncepcje uczestników debaty, specjalistów w dziedzinie śpiewu z uwzględnieniem doświadczenia i wiedzy specjalistów z Polski i Publikacja poświęcona będzie sytuacji śpiewu tradycyjnego w Polsce, systemowi edukacji nieformalnej (autorskie metody nauczania) oraz formalnej z uwzględnieniem stanu śpiewu tradycyjnego w Serbii.

Projekt  „Masterklasy” realizowany jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.