Letnia Szkoła Pisankarstwa

fot. M. Pietrusza

Zwyczaj ozdabiania jaj sięgający dawnych czasów, przetrwał do dnia dzisiejszego. Zdobienie jaj, głównie w okresie poprzedzającym święta Wielkanocy, zwykło nazywać się pisankami, bez względu na sposób wykonania. Dekoracyjne elementy i cała ornamentyka, jaką można spotkać na jajku sięgają tradycji przedchrześcijańskich.  Każdy element, forma, czy nawet sam kolor zabarwienia jajka posiadał swoje znaczenie i symbolikę. Również w Polsce w różnych regionach ozdabia się jajka. W wielu miejscach zachowały się odmienne techniki, które nadal są praktykowane , choć niejednokrotnie w nieco zmienionej postaci. Nadal jednak jajko pozostaje symbolem odradzającego się życia, choć funkcji magicznych jajka jest o wiele więcej.

Letnia Szkoła to czterodniowe warsztaty skierowane do określonej grupy uczestników chcących zgłębić swoją wiedzę na temat wzorów i technik zdobienia jaj.

Tegoroczna Letnia Szkoła zostanie wzbogacona o warsztat skierowany zarówno do uczestników zajęć, jak do prowadzących zajęcia twórców. Odbędzie się jednodniowy warsztat z dr Anną Szwają z ASP w Krakowie, która zaprezentuje możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów z twórcami w nowym wzornictwie, w przemysłach kreatywnych.

Warsztaty prowadzone przez Annę Szwaję, przy wsparciu technologicznym Elżbiety Wierdak, mają na celu pokazanie jak tradycyjną technikę batikowania, znaną ze zdobienia wielkanocnych pisanek, można przenieść na przedmioty użytkowe, gdzie podłożem są tkaniny czy obiekty drewniane. Uczestnicy w ciągu trzech godzin zaprojektują wzór i przeprowadzą proces barwienia na batystowych chustach, aby móc poznać podstawy tej techniki, zapoznać się z jej zasadami i potrzebnymi narzędziami.

Warsztaty wsparte będą wykładem teoretycznym, który wzbogaci wiedzę praktyczną o historię tej techniki, a w szczególności dotyczył będzie grupy artystów i rzemieślników działających pod szyldem „Warsztatów Krakowskich” w latach 1913-1926. To w ramach działalności tej grupy powstały jedne z najpiękniejszych batików, stanowiących część naszego materialnego dziedzictwa kulturowego.

Anna Szwaja – absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2004 roku pracuje na macierzystym Wydziale prowadząc Pracownię Projektowania Alternatywnego, gdzie w programie kształcenia studentów kładzie się szczególny nacisk na działania zrównoważone oraz na czerpanie inspiracji z polskiej kultury ludowej. Od obrony doktoratu w 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu, fotografią oraz organizacją i kuratorstwem wystaw o tematyce designu.

Uczestnicy Letniej Szkoły Pisankarstwa poznają na fot. M. Pietruszawarsztatach tajniki zdobienia jajek pięciu wybranych regionów Polski. Każdy z nauczycieli prowadzących pomoże odkryć sposoby dekorowania jajka, uwzględniając technikę, jaka dominuje w regionie z którego on sam pochodzi. Nauczycielami będą następujący twórcy ludowi:

 • Ewa Skowysz Mucha (Lipsk) – pisanka lipska (metoda batikowa) –Pani Krystynie Cieśluk, która pierwotnie miała poprowadzić te warsztaty życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
 • Halina Witkowska (Kurpie Białe) – pisanka z sitowia (oklejanka)
 • Gertruda Kleman (Opole) – kroszonka (metoda rytownicza)
 • Maria Kieleczawa (Wrocław) – pisanka łemkowska i huculska (metoda batkowa)
 • Roman Prószyński (Terpentyna) – pisanka lubelska (metoda batikowa)
 • Anna Szwaja (ASP Kraków) - absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego.

Przy zapisie uczestnik ma do wyboru jedną z pięciu grup warsztatowych: 

Grupa I  – Kroszonka (metoda rytownicza) i pisanka lubelska (metoda batikowa)  

 • 12.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Gertruda Kleman
 • 13.08 – godz. 11.00-13.00 – prow. Gertruda Kleman i godz. 13.00-15.00 – prow. Roman Prószyński
 • 14.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Roman Prószyński

Grupa II – Pisanka lubelska (metoda batikowa) i pisanka z sitowia (oklejanka)  

 • 12.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Roman Prószyński
 • 13.08 – godz. 11.00-13.00 – prow. Roman Prószyński i godz. 13.00-15.00 – prow. Halina Witkowska
 • 14.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Halina Witkowska

Grupa III – Pisanka z sitowia (oklejanka) i pisanka lipska (metoda batikowa)  

 • 12.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Halina Witkowska
 • 13.08 – godz. 11.00-13.00 – prow. Halina Witkowska i godz. 13.00-15.00 – prow. Krystyna Cieśluk
 • 14.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Ewa Skowysz (w zastępstwie za Krystynę Cieśluk)

Grupa IV – Pisanka lipska (metoda batikowa) i pisanka łemkowska i huculska (metoda batkowa) 

 • 12.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Ewa Skowysz (w zastępstwie za Krystynę Cieśluk)
 • 13.08 – godz. 11.00-13.00 – prow. Ewa Skowysz (w zastępstwie za Krystynę Cieśluk) i godz. 13.00-15.00 – prow. Maria Kieleczawa
 • 14.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Maria Kieleczawa

Grupa V – Pisanka łemkowska i huculska (metoda batkowa) i kroszonka (metoda rytownicza) 

 • 12.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Maria Kieleczawa
 • 13.08 – godz. 11.00-13.00 – prow. Maria Kieleczawa i godz. 13.00-15.00 – prow. Gertruda Kleman
 • 14.08 – godz. 11.00-15.00 – prow. Gertruda Kleman

Uwaga! W warsztatach z Anną Szwają i Elżbietą Wierdak (15 sierpnia, w godz. 10:00-13:00 i 14:00-17:00) biorą udział wszyscy zapisani uczestnicy Letniej Szkoły Pisankarstwa. 

Miejsce odbywania się warsztatów: Aula Klasztoru o.o. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty skierowane są do osób powyżej 15 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.  Po potwierdzonej rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 100 zł oraz podpisanego Regulaminu Uczestnictwa w Warsztatach Letniej Szkoły Pisankarstwa. Wymienione dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora (pocztą: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, faksem: 81 533 08 18 lub e-mailem: j.wawiorka-kamieniecka@warsztatykultury.pl ).

Regulamin Letniej Szkoły Pisankarstwa- do pobrania

Zapisy na Letnią Szkołę Pisankarstwa rozpoczynają się 18 lipca  i potrwają do wyczerpania limitu miejsc. Do 31 lipca przyjmujemy zapisy na warsztaty od osób, które dotąd nie uczestniczyły w żadnej z Letnich Szkół. Po 1 sierpnia mogą zgłaszać się również osoby, które brały udział w poprzednich edycjach (w miarę wolnych miejsc).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: j.wawiorka-kamieniecka@warsztatykultury.pl

fot. M. Pietrusza _QZ18483 _QZ18581

LETNIA SZKOŁA PISANKARSTWA: BADANIA TERENOWE

wywiad: Krystyna Cieśluk z Lipska

wywiad: Halina Witkowska z Leman

wywiad: Gertruda Kleman z Opola

wywiad: Maria Kieleczawa z Wrocławia

wywiad: Roman Prószyński z Terpentyny