Informacje dla tworców

INFORMACJA DLA ZAPROSZONYCH TWÓRCÓW LUDOWYCH 

Informacja dla twórców ludowych/wystawców skierowana jest do Uczestników Jarmarku Jagiellońskiego. Uczestnikiem Jarmarku Jagiellońskiego jest osoba, która otrzymała od Organizatora zaproszenie do udziału w Jarmarku Jagiellońskim i odesłała podpisany regulamin i wypełnioną kartę uczestnika.

Organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin. Kontakt  telefoniczny 81 533 08 18.

1. Działalność uczestników jarmarku rękodzielniczego w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego 2018 r. na Starym Mieście w Lublinie odbywać się będzie w kolejnych dniach następująco:

  • 16 sierpnia – godz. 11.00 – 18.00
  • 17 sierpnia – godz. 10.00 – 18.00
  • 18 sierpnia – godz. 10.00 – 18.00

2. Wjazd i wyjazd autem ze Starego Miasta:

Wjazd na Stare Miasto w dniach 16-18 sierpnia możliwy będzie w następujących godzinach:

  • 16 sierpnia: do godziny 10.00 i po godz. 18.30
  • 17 sierpnia: do godziny 9.30 i po godz. 18.30
  • 18 sierpnia do godziny 9.30 i po godz. 18.30

wjazd na Stare Miasto odbywa się przez ul. Noworybną

Wyjazd autem: każdego dnia należy wyjechać samochodami z terenu Starego Miasta najpóźniej do godziny:

  • 16 sierpnia do godz. 10.00 i do godz. 20.00 wieczorem
  • 17 sierpnia  do godz. 9.30 i do godz. 20.00 wieczorem
  • 18 sierpnia: do godz. 9.30 rano i do godz. 20.00 wieczorem

wyjazd ze Starego Miasta odbywa się przez ul. Olejną.

Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane.

3. W związku z brakiem możliwości wjechania samochodem na teren Starego Miasta w godzinach prowadzenia handlu na stoiskach, należy zapewnić taką ilość towaru, która zagwarantuje całodzienne prowadzenie sprzedaży.

4. Bezpłatny parking dla wystawców zostanie zlokalizowany na Placu Zamkowym. Możliwe będzie wyłącznie umieszczenie na parkingu 1 auta.  – Wjazd na parking tylko za okazaniem identyfikatora.

5. Punkty informacyjne Jarmarku Jagiellońskiego znajdują się na Placu Łokietka oraz na Błoniach pod Zamkiem.

6. Wjazdówki uprawniające do wjazdu na teren Jarmarku oraz przygotowany parking otrzymają Państwo przy Placu Łokietka (dla wystawców mających stoiska na Placu Łokietka i przy Krakowskim Przedmieściu) oraz przy ul. Noworybnej (dla wystawców mających stoiska w obrębie Starego Miasta).
Imienne identyfikatory uprawniające do udziału w Jarmarku będą wydawane w Biurze Organizatora przy ul. Grodzkiej 7, I piętro. Biuro będzie czynne 16 sierpnia w godz. 8.00-11.00.

7. Noclegi są w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej (DS 1, 2, 3 i 4 – ul. Nadbystrzycka 42, 42A, 44 i 44A).
Informacje na temat tego, w którym akademiku zarezerwowany jest nocleg dla danej osoby można będzie uzyskać w Biurze Organizatora w dniu 16 sierpnia w godzinach 8.00-11.00.

8. Opłat za dodatkowe noclegi należy dokonać w Biurze Organizatora, mieszczącym się w siedzibie Warsztatów Kultury na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 7 na I piętrze w dniu 16 sierpnia w godzinach 10.00-18.00.

9. Uczestnicy Jarmarku Jagiellońskiego zobowiązani są do przestrzegania podpisanego Regulaminu Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Podczas Jarmarku Organizatorzy sprawdzać będą czy poszczególne punkty Regulaminu Jarmarku są przestrzegane przez jego Uczestników.

10. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego przeprowadzany jest konkurs na „Twórcę Jarmarku”. Przy wyborze zwycięzców brane będą pod
uwagę m.in.: estetyka stoiska, poziom artystyczny wykonywanych prac, nawiązanie do tradycji danego rzemiosła.


NABÓR TWÓRCÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Informujemy, że nabór twórców ludowych chętnych do wzięcia udziału w Jarmarku Jagiellońskim w 2019 roku zakończył się 1 marca. Osoby zaproszone otrzymały już szczegółowe informacje dotyczące udziału w tegorocznej edycji.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi wyłącznie artystom, których twórczością jest zainteresowany.

Wybór twórców jest indywidualną decyzją Organizatora festiwalu.