Informacje dla twórców

Informujemy, że wybór twórców ludowych do udziału w Jarmarku Jagiellońskim w 2018 roku został zakończony. Zaproszone osoby otrzymały już szczegółowe informacje dotyczące udziału w tegorocznej edycji. 

W ramach Jarmarku Jagiellońskiego prezentowany jest moduł rękodzielniczy przy udziale i współpracy twórców ludowych z Polski i innych krajów europejskich. Celem modułu jest prezentacja prac dotyczących różnych dziedzin rzemiosła i sztuki ludowej, które w bezpośredni sposób ukazują lokalne tradycje, jej autentyczne formy i specyfikę dziedzictwa regionalnego. Do udziału zapraszani są również artyści, którzy w świadomy sposób nawiązują do tematu tradycji.

Osoby zainteresowane udziałem w tym module mogą kontaktować się z Organizatorem Festiwalu przez cały rok, wysyłając opis swojej działalności z dokumentacją fotograficzną prac, na adres:

Warsztaty Kultury w Lublinie
Jarmark Jagielloński
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
biuro@jarmarkjagiellonski.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi artystom, których twórczością jest zainteresowany.

W kwietniu 2018 roku organizatorzy dokonali wyboru twórców biorących udział w tegorocznej edycji Festiwalu. Zaproszeni do współpracy twórcy zostali poinformowani o szczegółach uczestnictwa w Jarmarku Jagiellońskim. Wybór twórców jest indywidualną decyzją Organizatora festiwalu.

INFORMACJA DLA ZAPROSZONYCH TWÓRCÓW LUDOWYCH 

Informacja dla twórców ludowych/wystawców skierowana jest do Uczestników Jarmarku Jagiellońskiego. Uczestnikiem Jarmarku Jagiellońskiego jest osoba, która otrzymała od Organizatora zaproszenie do udziału w Jarmarku Jagiellońskim i odesłała podpisany regulamin i wypełnioną kartę uczestnika.

Organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin. Kontakt  telefoniczny 81 533 08 18.

1. Działalność uczestników jarmarku rękodzielniczego w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego 2018 r. na Starym Mieście w Lublinie odbywać się będzie w kolejnych dniach następująco:

  • 17 sierpnia – godz. 11.00 – 18.00
  • 18 sierpnia – godz. 10.00 – 18.00
  • 19 sierpnia – godz. 10.00 – 18.00

2. Wjazd i wyjazd autem ze Starego Miasta:

Wjazd na Stare Miasto w dniach 17-19 sierpnia możliwy będzie w następujących godzinach:

  • 17 sierpnia: do godziny 10.00 i po godz. 18.30
  • 18 sierpnia: do godziny 9.30 i po godz. 18.30
  • 19 sierpnia do godziny 9.30 i po godz. 18.30

wjazd na Stare Miasto odbywa się przez ul. Noworybną

Wyjazd autem: każdego dnia należy wyjechać samochodami z terenu Starego Miasta najpóźniej do godziny:

  • 17 sierpnia do godz. 10.00 i do godz. 20.00 wieczorem
  • 18 sierpnia  do godz. 9.30 i do godz. 20.00 wieczorem
  • 19 sierpnia: do godz. 9.30 rano i do godz. 20.00 wieczorem

wyjazd ze Starego Miasta odbywa się przez ul. Olejną.

Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane.

3. W związku z brakiem możliwości wjechania samochodem na teren Starego Miasta w godzinach prowadzenia handlu na stoiskach, należy zapewnić taką ilość towaru, która zagwarantuje całodzienne prowadzenie sprzedaży.

4. Bezpłatny parking dla wystawców będzie wskazany przez organizatora w dodatkowej informacji. Możliwy będzie wyłącznie umieszczenie na parkingu 1 auta.  – Wjazd na parking tylko za okazaniem identyfikatora.

5. Identyfikatory otrzymają Państwo 17 sierpnia przy wjeździe na Stare Miasto, natomiast osoby nie wjeżdżające samochodem na Stare Miasto zobowiązane są zgłosić się po identyfikator do Biura Organizatora mieszczącego się w siedzibie Warsztatów Kultury na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 7 na I piętrze, bądź do wolontariuszy, którzy będą kierować organizacją w wyznaczonych strefach przeznaczonych dla twórców ludowych i wystawców.

6. Punkty informacyjne Jarmarku Jagiellońskiego znajdują się na Placu Łokietka oraz na Błoniach pod Zamkiem.

7. Noclegi dla wystawców zarezerwowane są w Akademikach Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 42 (akademik nr 1, 2 i 3). Informacje na temat tego, w którym akademiku zarezerwowany jest nocleg dla danej osoby można będzie uzyskać w Biurze Organizatora w dniu 17 sierpnia w godzinach 11.00 – 18.00.

8. Opłat za dodatkowe noclegi należy dokonać w Biurze Organizatora, mieszczącym się w siedzibie Warsztatów Kultury na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 7 na I piętrze w dniu 17 sierpnia w godzinach 10.00-18.00.

9. Uczestnicy Jarmarku Jagiellońskiego zobowiązani są do przestrzegania podpisanego Regulaminu Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Podczas Jarmarku Organizatorzy sprawdzać będą czy poszczególne punkty Regulaminu Jarmarku są przestrzegane przez jego Uczestników.

10. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego przeprowadzany jest konkurs na „Twórcę Jarmarku”. Przy wyborze zwycięzców brane będą pod uwagę m.in.: estetyka stoiska, poziom artystyczny wykonywanych prac, nawiązanie do tradycji danego rzemiosła.