Informacje dla tworców

Informujemy, że wybór twórców ludowych do udziału w Jarmarku Jagiellońskim w 2019 roku trwa do 15 lutego. Zaproszone osoby otrzymały już szczegółowe informacje dotyczące udziału w tegorocznej edycji.

Osoby zainteresowane udziałem w tym module mogą kontaktować się z Organizatorem Festiwalu, wysyłając opis swojej działalności z dokumentacją fotograficzną prac, na adres:

Warsztaty Kultury w Lublinie
Jarmark Jagielloński
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
biuro@jarmarkjagiellonski.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi artystom, których twórczością jest zainteresowany.

Wybór twórców jest indywidualną decyzją Organizatora festiwalu.