Wokół Kury – Wesele – Teatr Makata

WESELE”
Reżyseria: Wiktor Wiktorczyk
Lalki i Kostiumy: Ilona Szurkoska.
Oprawa muzyczna zespół Swoją Drogą: Kapela Lipy
Obsada: zespół Teatru  MAKATA: Renata Szupiluk, Monika Maliszewka-Lis, Katarzyna Stefanowicz, Sylwia Zdunkiewicz, Artur Żebrowski, Artur Lis, Andrzej Hausner.
FILM

Spektakl plenerowy Wesele
Spektakl zainspirowany badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez Stowarzyszenie Teatr Makata i zespół Swoją Drogą w różnych regionach Polski, Ukrainy i Słowacji. Dramaturgia spektaklu oparta jest na obrzędzie weselnym – towarzyszących mu pieśniach, tańcach i zwyczajach. Wychodzi jednak poza prostą rekonstrukcję obrzędu i staje się uniwersalną opowieścią o kobiecie i mężczyźnie. Spektakl ma formę podroży, której akty rozgrywają się w kolejnych odsłonach. Forma Wesela animuje przestrzenie miejskie, „nieteatralne” – ulice, place i skwery. Wesele to forma otwarta, w której widz staje się częścią widowiska, podążając w orszaku, uczestniczy w śpiewach, tańcach, zabawach stając się gościem weselnym. Istotnym elementem spektaklu są monumentalne lalki Panny Młodej i Pana Młodego, które oprócz aktorów są centralnymi postaciami wiążącymi widowisko. Towarzyszy im żywa muzyka pieśni i tańce.

Spektakl bada tematykę wesela, rytualnego połączenia kobiety i mężczyzny. „Wesele” oparte jest na tradycyjnych motywach muzycznych i strukturze rytuału przejścia, jakim jest wesele, ubarwionej szczyptą ironii, absurdu i kiczu. Aktorzy tworzą muzykę na żywo – grają i śpiewają. Przedstawienie dotyka wielu płaszczyzn życia współczesnego człowieka, jest metaforą współczesnego świata, podzielonego na tych dobrych i tych złych.

Mecenat: Wydział Teatru Miasta Stołecznego Warszawy

Spektakl był prezentowany na Festiwalach m.in.: Sztuka Ulicy w Warszawie, MALTA w Poznaniu, FETA w Gdańsku, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, WISŁOSTRADZIE w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Dionizje w Ciechanowie a także za granicą: na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Złoty Lew w Lwowie reprezentował Polskę podczas obchodów Roku Polskiego w Wilnie, podczas Wasser Fest w Berlinie, Halle (Niemcy), na Festiwalu „FUSION” (Niemcy) w Budapeszcie na Dniach Kultury Polskiej. Reprezentował Samorząd Warszawski we Wilnie Litwa.

Artyści