Warsztaty tkania na krosnach

Pani Emilia Kozdrój od dzieciństwa śpiewała, układała kwiaty z bibuły i tkała. W lat 90-tych zaczęła wykonywać charakterystyczne żerdziańskie chodniki. Do ich tworzenia wykorzystuje swój 100-letni warsztat tkacki, a materiałami, z których korzysta, są resztki tkanin czy wełna. Podczas Jarmarku każdy zainteresowany będzie mógł spróbować usiąść do krosien i sprawdzić, jak biegnie wątek, a czym jest osnowa.