„Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko” – białoruskie pieśni tradycyjne ze wsi Doropiewiczy ze Stsepanidą Ststepaniuk (moderator Iryna Maziuk)

„Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko” – białoruskie pieśni tradycyjne ze wsi Doropiewiczy ze Stsepanidą Ststepaniuk (moderator Ira Maziuk)

Рогуля-рогулэнько, рабая зозуленько…
Іду я додому по полю…
Ой куды ж я із досадонькы пойду…
Покотылась журахвына по лёду…
Був мій мылый на базарі…
Ой ты зоронько вычірняя…
Шчаслыва субота й насіала..
Люлі-люлі-люлі, всі діты поснулы…

Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko…

Idu ja dodomu po poliu…

Oj kudy ż ja iz dosadońky pojdu…

Pokotylaś żurahwyna po liodu…

Byw mij mylyj na bazari…

Oj ty zorońko wyczirniaja…

Szczaslywa subota j nasiala…

Liuli-liuli-liuli, wsi dity posnuly…

W trakcie warsztatów śpiewaczych ze Stsepanidą Ststepaniuk uczestnicy/czki spotkają się z tradycją śpiewu ze wsi Doropiewiczy – najbardziej południowego regionu Białoruskiego Polesia. Poznają zarówno archaiczne obrzędowe śpiewy – rohulki (wiosenne), letnie (żniwne), rodzinne, weselne – jak i bardziej rozpowszechnione liryczne.

 

Kiedy:
warsztaty trzydniowe (deklaracja udziału przez wszystkie 3 dni)
17-18.08 – piątek i sobota, 14.00-17.00
19.08 – niedziela, 11.00-14.00, 16.00 (prezentacja powarsztatowa)
Gdzie: Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, I piętro – sala medialabowa

Zapisy: warsztaty dla osób w wieku 16+. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy TUTAJ

UWAGA!: Prosimy o punktualne zgłaszanie się na zajęcia. Jeśli o godzinie rozpoczęcia warsztatu nie pojawią się Państwo w wyznaczonym miejscu, rezerwacja jest anulowana, a miejsce na warsztacie przydzielane innym chętnym osobom.

Artyści