Potańcówka

Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego
Repertuar orkiestry tworzą tradycyjne melodie taneczne z Lubelszczyzny: polki, oberki, majdaniaki, podróżniaki, marsze, walce i fokstroty – pochodzące z nagrań archiwalnych, tradycji rodzinnych liderów orkiestry i ich nauki u wybitnych muzyków tradycyjnych z regionu. Orkiestra działa jako cykliczny projekt edukacyjny w Warsztatach Kultury w Lublinie, do udziału w jej pracach zapraszane są osoby zainteresowane muzyką tradycyjną in crudo, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy muzyczni.
Pomysł i kierownictwo muzyczne: Ewa Grochowska
Współpraca: Maciej Filipczuk, Marcin Kowalczuk, Przemysław Łozowski

Artyści