Loteria fantowa podczas jarmarkowych potańcówek

Dobroczynne loterie fantowe były typowym elementem wiejskich potańcówek organizowanych w

remizach strażackich. Loterie towarzyszące jarmarkowym potańcówkom organizuje Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Całkowity dochód z loterii przeznaczony jest na koszty działań Towarzystwa, związanych z dokumentacją i popularyzacją muzyki tradycyjnej Polesia i Roztocza (m.in. „Tabor Roztoczański”) oraz program „Cmentarze Pogranicza” – remont zabytkowych nagrobków na pozbawionych opieki starych cmentarzach prawosławnych nad Bugiem.

Losy w cenie 10 złotych będą do nabycia podczas potańcówek. Każdego wieczoru odbędzie się również losowanie fantów, wśród których znajdą się m.in. wydawnictwa płytowe i książki o muzyce tradycyjnej oraz wyroby rękodzieła. Szczegółowe informacje i regulamin loterii dostępny na stronie www.ekolublin.pl