Koronkowe historie o wolności – Warmia i Mazury „Wędrowanie”

Koronkowe historie o wolności Warmia i Mazury „Wędrowanie” – Marta Urban-Burdalska

Już od 9-go roku życia dzieci na Warmii i Mazurach były przez rodziców wysyłane na służbę do gospodarzy do ciężkiej pracy w polu i przy zwierzętach gospodarskich. Dzień Świętego Marcina tzw. „marciny” był dniem szczególnym – wtedy kończyły się na wsi roczne umowy o pracę i wszyscy, przez jedyne 3 dni w roku, mogli cieszyć się wolnością. Wędrowali wtedy do swoich rodzin lub szukali innego miejsca pracy u bardziej uczciwego gospodarza. Podczas warsztatu będziemy wspólnie tworzyć koronkową drogę wędrówki dzieci i młodzieży wracających ze służby do rodzinnego domu. Sięgniemy do zabaw i specjalnych pieśni śpiewanych w czasie „marcinów”.

Warsztat będzie opierał się na zabawach i tańcach związanych z różnymi zawodami i rzemiosłami oraz pasterstwem bardzo popularnym w regionie Warmii i Mazur.

Warsztaty otwarte bez konieczności wcześniejszych zapisów. Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami.

Prowadzenie: Marta Urban-Burdalska
Współprowadzenie: Katarzyna Zedel, Joanna Skowrońska

Artyści