Juliusz Dutkiewicz – fotograf z Kołomyi

Wystawa przedstawia fotografie autorstwa Juliusza Dutkiewicza, który prowadził swój zakład fotograficzny w Kołomyi. Prezentowane na wystawie fotografie atelierowe jego autorstwa pochodzą z lat 1860-1890 i przedstawiają galicyjskie typy ludowe, głównie Hucułów, Bojków, ale także typy żydowskie. Głównym tematem zdjęć jest strój i atrybuty kojarzone z przedstawianą postacią, jej zawodem czy pozycją społeczną. Portretowane osoby (najczęściej modele) są anonimowe, ukazywane w stylizowanych, hieratycznych pozach. Nie są to indywidua, ale reprezentanci określonej grupy etnicznej bądź warstwy społecznej. Wystawa jest prezentowana dzięki uprzejmości Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.