Jarmark Rękodzielniczy

Swoje wyroby zaprezentują twórcy ludowi z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji, Węgier oraz po raz pierwszy ze Szwecji i Bułgarii. Przy stoiskach prowadzone będą otwarte pokazy i warsztaty rzemiosł, kura – symbol Jarmarku Jagiellońskiego będzie zajmowała centralne miejsce na placu po Farze, a ulice będą wypełnione występami kapel (m.in. kapela Timingeriu, Teatr Makata, kapela Zdzisława Marczuka z Zakalinek, Kapela Dudziarska Manugi z Bukówca Górnego, kapela Biskupianie z Domachowa i Okolic, Kapela z Jarosławia i okolic), którzy zabierać nas będą w świat muzyki i tańca.