„Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki”

Na wystawie zdjęcia Jakuba Smolskiego są prezentowane w układzie tematycznym: dzieciństwo, dorastanie, rodzina, życie codzienne wsi, pogrzeb. Zdjęcia żałobne charakterystyczne tylko dla środowiska wiejskiego tworzą „zbiorowy chłopski portret trumienny”. Ostatnią grupę tworzą zdjęcia legitymacyjne wykonane prawdopodobnie w 1939 roku w okresie wojny.

Zdjęcia Jakuba Smolskiego są nieocenioną dokumentacją nadnarwiańskiej wsi okresu międzywojennego. Zawierają bogaty materiał ikonograficzny dotyczący m.in. ubiorów i zachodzących w modzie zmian, obrzędów dorocznych i rodzinnych, tkactwa. Ukazują także wysoki kunszt fotograficzny autora zdjęć.

Opowiadają też o wsi Łuka, która zniknęła z mapy pod koniec lat 70. XX wieku wraz z budową na Narwi zbiornika wodnego Siemianówka. Mieszkańców Łuki i okolicznych wsi wysiedlono, a miejsca po rozebranych domostwach pochłonęła Łuka niczym Atlantyda, przetrwała na uratowanych zdjęciach Jakuba Smolskiego, w wytworach kultury materialnej zgromadzonych przez muzea i w pamięci dawnych mieszkańców rozproszonych po różnych zakątkach Podlasia.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k. Białegostoku.