Handel i rzemiosło w wielokulturowym mieście – zwiedzanie

Gwarne jarmarki… Krzykacze i przekupki, garncarze, bednarze, ludwisarze, złotnicy, cyrulicy… Kramarze, handlarze korzenni i łokciowi, wspaniali krawcy… Zapraszamy na historię o dawnym handlu i lubelskim rzemiośle, w dawnym wielokulturowym Lublinie.

17-19.08, pt.-ndz, godz. 11:30, zbiórka: Pl. Łokietka – stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka

– czas trwania: ok. 1,5 godz.
– liczba uczestników: w każdej wycieczce może wziąć udział 40 osób

- od 1 sierpnia zapisy tylko poprzez e-mail: biuro@krajka-lublin.pl
(przy zapisach prosimy o podanie tytułu wycieczki, daty i godziny oraz liczby zgłoszonych osób)
- od 17 sierpnia (od 10:00 do 16:00) zapisy telefonicznie i przy stoisku (10:00 – 16:00) Tel. 533 553 071