Teatr Makata

Niezależna grupa profesjonalnych aktorów i muzyków realizująca poszczególne spektakle w kooperacji z instytucjami kultury i stowarzyszeniami (m.in. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, PAH, Teatr Klinika Lalek w Wolimierzu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Zrzeszenie Studentów UW, Dom Kultury na Smolnej w Warszawie, Teatr Woskresinnia w Lwowie Ukraina, Teatr Mauna Kea w Żiline (Słowacja), teatr Tulikansa Finlandia itp.).

Teatr MAKATA powstał w 1995 roku. Od początku istnienia grupa skoncentrowana jest na badaniu granic teatru, budując swoje spektakle w przestrzeniach eksperymentalnych takich jak plenery miejskie i wiejskie, nie stroniąc od form sytuujących się na pograniczu teatru jak happening i sztuki wizualne. Teatr większość swoich spektakli łączy z żywym tłem muzycznym, współpracowaliśmy dotychczas m.in.: z Mazzoll, Kinior, Tymon Tranzistors, Makaruk, Zespół Swoją Drogą, Sebastian Maliszewski (Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni), Zespół Strych, Alek Korecki, Samuel Redlin (Park Nordycki), Marek Stępień, Robert Usewicz, itp.

Teatr koncentruje swoją pracę na rytuale, jego wpływie na funkcjonowanie człowieka we wspólnocie oraz na bezpośrednim uczestnictwie widza w spektaklu. Rozwinięciem tych idei było wystawienie spektaklu „Sena”, „Przebudzenie” inspirowanego „Boską Komedią” Dantego. Artyści zburzyli akademicką wizję teatru pozbawiając widza zmysłu wzroku, w ten sposób przemieniając go w aktora, bezpośredniego uczestnika, który podobnie do Dantego podróżuje po piekle, czyśćcu i niebie.

Kontynuacją pracy nad rytuałem był spektakl plenerowy Rozhowory”, stworzony we współpracy z muzykami z zespołu „Swoją Drogą” oraz z Ewą Wróbel z Gości z Nizin i Werhowyny. Widowisko było wynikiem poszukiwań i podróży teatru do korzeni prasłowiańskich. Inspiracją do pracy były, stare opisy rytuałów przesilenia i równonocy. Elementem zwrotnym stały się wyprawy w góry i wioski słowackie oraz poszukiwania teatralno – muzyczne na Kurpiach, Zamojszczyźnie i Mazowszu Północnym.

category Spektakle, kino, spotkania, opowieści