Polska

Polska

Krzesimir Dębski

Krzesimir Dębski – kompozytor muzyki współczesnej i filmowej, autor muzyki teatralnej, dyrygent, skrzypek jazzowy. Lider jazzowego zespołu String Connection, z którym związany jest od 1980 roku. Wielokrotnie nagradzany za dokonania muzyczne i kompozytorskie, otrzymał m.in. I nagrodę na Światowym Konkursie Jazzowym w Hoeilaart (1983), w 1985 w ankiecie amerykańskiego pisma „Down Beat” znalazł się wśród dziesięciu najlepszych skrzypków jazzowych świata. Wielokrotnie nagradzany za muzykę filmową oraz twórczość dla dzieci (Nagroda Prezesa Rady Ministrów). Poprzez działalność dokumentacyjną i badawczą ojca Włodzimierza, od dzieciństwa miał kontakt z muzyką tradycyjną, źródłową. Nie była ona jednak eksplorowana i włączana w działalność artystyczną. Udział w projekcie filmowym „Szlakiem Kolberga” realizowanym przez TVP Kultura, a następnie w koncercie re:tradycja realizowanym przez Warsztaty Kultury w Lublinie podczas Jarmarku Jagiellońskiego w 2016 roku, zainicjował ponowne spotkanie z muzyką tradycyjną.