Polska

Polska

Kapela Butrynów

Fot. M.Borny

Rodzinna kapela kontynuująca muzyczne tradycje regionu janowsko-biłgorajskiego i Roztocza Zachodniego. Zainteresowania kapeli skupiają się na dawnej muzyce wiejskiej okolic Janowa Lubelskiego, Kocudzy, Zdziłowic.

Członkowie kapeli od lat podejmują próby ożywienia i wprowadzenia na nowo suki biłgorajskiej do praktyki muzycznej. Sukę traktują przede wszystkim jako instrument akompaniujący śpiewowi, stosownie do jego tradycyjnej roli. Stąd też zainteresowanie ludowymi balladami, kołysankami, pieśniami sierocymi i dziadowskimi, czy kolędami apokryficznymi, które wielokrotnie prezentowali wspólnie z Janiną Chmiel, Stanisławem Fijałkowskim i śpiewaczkami z Kocudzy. Kapela wykonuje również repertuar taneczny m.in. oberki, podróżniaki, krowiarze i polki (pykane, trzęsione, kulawki), w sposób jak najbardziej naturalny i zbliżony do pierwowzoru. Członkowie kapeli są samoukami, grają ze słuchu, zachowując lokalny styl gry przekazany przez tradycyjnych muzykantów regionu, od których nauczyli się wielu melodii. Do tych najznakomitszych należą Bronisław Dudka ze Zdziłowic, Leon Widz z Modliborzyc, Stefan Moskal z Białej, Józef Góra z Krzemienia, a także Bronisław Bida z Gródek i Stanisław Głaz z Dzwoli. Lider kapeli Zbigniew Butryn przez wiele lat grywał w sławnej nie tylko na okolicę, ale również i w Polsce, Kapeli Dudków ze Zdziłowic. Krzysztof oraz Marta Butrynowie są również uczniami Janiny Chmiel i Stanisława Fijałkowskiego, którzy przekazali im szeroki repertuar pieśni. Od 2007 Kapela Butrynów prowadzi Szkołę Suki Biłgorajskiej, w ramach której odbywają się warsztaty muzyczne, spotkania, koncerty i potańcówki. Od 2011 Kapela Butrynów organizuje Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”. Zbigniew Butryn jest również budowniczym instrumentów, a w jego Pracowni Instrumentów Ludowych powstają m.in suki biłgorajskie, skrzypce, mazanki, bębenki obręczowe, czy basy. W 2012 roku staraniami Kapeli została wydana płyta „Na rozstajnych drogach”, która otrzymała III nagrodę w konkursie Polskiego Radia na Fonogram Źródeł 2012. www.sukabilgorajska.pl

Kapela Butrynów podczas koncertu re:tradycja wystąpi wspólnie z Janiną Chmiel i Włodkiem Pawlikiem.

category Koncerty

13.08.2017 20:00

re:tradycja