Polska

Polska

Janina Pydo z kapelą Butryn/Pikula/Deptuła

Janina Pydo – pochodzi z Zastawia koło Goraja w województwie lubelskim. Pani Janinie śpiew towarzyszy każdego dnia. Kiedy była małą dziewczynką, w jej domu rodzinnym śpiewano głównie pieśni religijne. Z wiekiem Pani Janina poszerzała swój repertuar o pieśni weselne, kołysanki, pieśni liryczne i dziadowskie. Doskonała pamięć pozwala Pani Janinie na przypominanie nawet tych najstarszych pieśni i przekazywanie ich swoim uczennicom. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goraju, w ramach którego działa młodzieżowy zespół wokalny.