Iryna Maziuk

Fot.  Leshczenko Michail

Folklorystka, badaczka tradycyjnych technik śpiewu. Według pierwszego wykształcenia Iryna jest artystką, co pozwala jej stosować nietradycyjne podejścia do badań nad kulturą śpiewu, bez akademickich ram spojrzeć zarówno na same pieśni, jak i na śpiewającego ich człowieka. Swojemu zainteresowaniu tradycyjną pieśnią Iryna poświęciła już ponad 20 lat, na jej koncie wiele tysięcy kilometrów dróg, wydeptanych w trakcie badań terenowych. Prowadzi regularną badawczą i pedagogiczną działalność z całym pokoleniem młodych ludzi. Specyfikę śpiewu tradycyjnego w różnych regionach Białorusi  Iryna bada przy bezpośrednim kontakcie z nosicielami tradycji. Wraz ze swoimi uczniami  tworzy zespół „Kudmień”. Jest współzałożycielką stowarzyszenia „Studenckie Towarzystwo Etnograficzne”, które od 20 lat aktywnie bada, oswaja i popularyzuje wartości kultury tradycyjnej. Panią Stsepanida Iryna poznała w trakcie jednego z wyjazdów terenowych i już w czasie pierwszego spotkania doceniła jej olbrzymią wiedzę we wszystkich dziedzinach kultury tradycyjnej.