Iryna Klymenko

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych śpiewaczek i muzykologów muzyki etnicznej na Ukrainie; kierownik Laboratorium Etnograficznych Badań Muzycznych (Problem Research Laboratory of Musical Ethnography) na Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej. W latach 1984-2004 była solistką kapeli DREWO, a w latach 1993-2003 – liderką młodzieżowego zespołu VOLODAR. W latach 1992-1995 współtworzyła ukraińsko-francuską grupę Diakouyou. W roku 2002 założyła zespół muzyki tradycyjnej Hurtopravci. W latach 2006-2007 współpracowała z francuską formacją rockową RedCardel.
Od 1986 roku nagrywa autentycznych muzyków ludowych, głównie z wiejskich terenów północnej Ukrainy (m.in. poleskie dorzecze Prypeci, Podlasie, okolice Czernihowa). Zarejestrowała niemal trzystu autochtonów, gromadząc ponad trzysta godzin nagrań (około 15 tysięcy pieśni i opisów etnograficznych). Dzięki Irynie Klymenko sfilmowano takie rytualne obrzędy ludowe, jak obrzęd oddania czci Trójcy Świętej, Noc Kupały, oraz występy tradycyjnych poliszczuckich śpiewaków (ponad 30 godzin). Od 2007 roku organizuje w Kijowie wiele koncertów etnograficznych.
Iryna Klymenko prowadziła międzynarodowe warsztaty śpiewu ukraińskiego w Polsce (Warszawa, Wrocław, Lublin; 1998-2007) i w Estonii (2005). Od 1993 roku prowadzi zajęcia z ukraińskiej muzyki ludowej i śpiewu tradycyjnego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kijowie. Od 2002 roku pracuje w Narodowej Akademii Muzycznej.
W 2001 roku obroniła tytuł Doktora Etnomuzykologii