Maroko

Maroko

Grupa Cherifa

Muzyka Atlasu Średniego pozostała na ogół ludowa, ponieważ język tamazight w tym regionie ogranicza się wciąż do obszarów wiejskich tego terenu. Dlatego też członkowie grupy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni ubrani są zwykle w tradycyjne stroje i używają ludowych instrumentów charakterystycznych dla tego regionu: bębna, loutar (lutni o trzech strunach) i instrumentu violent. Muzyka ta jest szeroko rozpowszechniona w marokańskich mediach, jak również na arenie międzynarodowej.

Słynna jest przede wszystkim „Grupa Cherifa” założona przez piosenkarkę Cherifa Guerssite, skąd pochodzi nazwa zespołu, która jest jednocześnie hołdem dla kobiet tamazight. Utwory i pieśni wykonywane przez zespół traktują o życiu codziennym, problemach społecznych, podkreślając jednocześnie wartość wspólnoty, tolerancji i życia razem.

Tradycyjna muzyka berberyjska jest niejako medium, w którym przejawia się tradycja tej społeczności, często poprzez bardzo metaforyczne teksty pieśni.

Grupa zawsze miała na uwadze fakt, aby mówić przede wszystkim o kwestiach społecznych, kulturze, tożsamości, języku, walce z dyskryminacją, przemocą. Grupa śpiewa także o życiu, miłości, młodych ludziach, kobietach, starając się jednocześnie promować artystyczne dziedzictwo języka tamazight i Atlasu Średniego.

„Grupa Cherifa” brała udział w kilku krajowych i międzynarodowych festiwalach, wydała kilka płyt oraz teledysków.

Obecnie grupa składa się z 7 osób (3 kobiety i 4 mężczyzn) w tym z kilku młodych artystów, którzy wraz ze starszymi muzykami pracują nad przekazem i ciągłością pieśni tamazight.

SPEKTAKL:

Marokańska „Grupa Cherifa” zaprezentuje tradycyjny spektakl tamazight z regionu gór Średniego Atlasu pozbawiony klasycznych słów, czy też współczesnej muzyki. Kolorowe stroje tancerek tworzyć będą obraz reprezentujący wartości marokańskiego społeczeństwa, a w szczególności kultury tamazight, charakteryzującej się wielobarwnością, braterstwem i tolerancją. Spektakl będzie miał formę pokazu w otwartej przestrzeni, aby umożliwić bezpośredni kontakt między grupą a uczestnikami.

CEREMONIA ŚLUBA

To pokaz dzięki któremu „Grupa Cherifa” ukaże jedną z najważniejszych okazji do świętowania. To tradycyjny spektakl nocny, w którym kobiety i mężczyźni tworzą okrąg wokół jednego z nowo poślubionych małżonków, a w centrum znajdują się dzieci trzymające świeczki.

Temat muzyczny, pieśni i ruchy gości weselnych pokazują wyjątkowość tego czasu. Taniec osiąga swój punkt kulminacyjny, kiedy krąg kobiet dzieli się na dwie grupy, stając naprzeciwko siebie i udzielając sobie odpowiedzi. Moment ten nazywany jest w kulturze tamazight Ahidous Islan i jest bardzo charakterystyczny w swojej formie. Ta część kończy się rozłączeniem pary tancerzy kręcących się z gracją i lekkością.

category Spektakle, kino, spotkania, opowieści

category Koncerty