Polska

Polska

Genowefa Lenarcik i Olga Kozieł

Olga Kozieł – absolwentka I St. Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka programu Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku rozwija swoje zainteresowania związane z muzyką tradycyjną – wielokrotnie uczestniczyła w warsztatach głosowych, tanecznych i instrumentalnych prowadzonych przez wykładowców z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy i Serbii. Uczestniczka ekspedycji terenowych w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Rosji. Obecnie prowadzi badania we wschodniej części Lubelszczyzny w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin pt. „Wołyń w pieśniach”. Członkini wielu zespołów muzyki tradycyjnej (Sekunda Mała, Z Lasu, Zespół Śpiewaczy Ewy Grochowskiej, Lubelski Komitet Pożegnalny), kuratorka cyklu „koncerty domowe”. Prowadzi warsztaty śpiewu dla dorosłych oraz zajęcia muzyczne dla dzieci.

Genowefa Lenarcik – jest śpiewaczką kurpiowską mieszkającą na Lubelszczyźnie. Przejęła repertuar i styl śpiewaczy swojego ojca (Stanisława Brzozowego) oraz dziadka (Leona Brzozowego) – wybitnych śpiewaków kurpiowskich. Kontynuuje tradycje muzyczne domu rodzinnego. Pani Gienia posiada zdolności manualne: szydełkuje, wykonuje ozdoby, stroiki, wycinanki, hafty oraz kwiaty z krepiny. Ma też wiedzę na temat tradycji i kultury kurpiowskiej oraz potrzebę jej przekazywania. Jest wspaniałą nauczycielką – prowadzi warsztaty śpiewu i rzemiosła. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, umiejętnościami i repertuarem. Od stycznia do czerwca 2017r. była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium „Śpiew i rzemiosło z Genowefą Lenarcik” poświęcone było nauce śpiewu oraz poznaniu tradycyjnej kultury kurpiowskiej w przekazie bezpośrednim mistrz – uczeń.