Polska

Polska

Fundacja Ależ Gustawie

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie!  istnieje od 2011 r.  Jesteśmy na co dzień związani z kulturą i sztuką. Są pośród nas zarówno aktorzy, jak i pasjonaci teatru, wszyscy pozytywnie usposobieni, kreatywni i chętni do działania.

Od lat zdobywają doświadczenie nie tylko w instytucjach kultury i mamy nadzieję dalej się rozwijać. Wierzą w terapeutyczną moc sztuki,  ich celem statutowym jest jej upowszechnianie, stąd podejmują działania na wielu polach; od tworzenia spektakli, po organizowanie eventów teatralnych (np. czytania współczesnej dramaturgii, tematyczne panele dyskusyjne) i warsztatów artystycznych (teatralnych, literackich, plastycznych).

Nie ograniczają projektów do jednej grupy docelowej: z jednej strony są działania przeznaczone dla dorosłego odbiorcy, seniorów, z drugiej dla dzieci i młodzieży, uwzględniające także osoby niepełnosprawne, domy dziecka oraz środowiska dysfunkcyjne.

category Spektakle, kino, spotkania, opowieści

12.08.2017 16:00

Parkatoniki

13.08.2017 11:00

Parkatoniki