Potańcówka Jarmarkowa

Zagrają:

Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego

Repertuar orkiestry stanowią tradycyjne melodie taneczne z Lubelszczyzny: polki, oberki, majdaniaki, podróżniaki, marsze, walce i fokstroty – pochodzące z nagrań archiwalnych, tradycji rodzinnych liderów orkiestry i ich nauki u wybitnych muzyków tradycyjnych regionu lubelskiego (Stanisław Głaz z Dzwoli, Bronisław Bida z Gródek i inni).

Orkiestra działa jako cykliczny muzyczny projekt edukacyjny w Warsztatach Kultury w Lublinie.

Pomysł i kierownictwo muzyczne: Ewa Grochowska

Współpraca: Maciej Filipczuk, Przemysław Łozowski, Marcin Kowalczuk

Kapela Lipców z Wygnanowa

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych kapel w regionie radomskim. W swoim repertuarze posiada wiele modnych miejskich szlagierów, ale słynie przede wszystkim z tzw. mazurów, zwanych także oberami ciągłymi, tak bardzo charakterystycznymi dla muzyki kajockiej. Kapela Lipców należy do prawdziwych samorodków. Każdy – nawet mało wytrawny miłośnik muzyki tradycyjnej – może to zauważyć w sposobie wykonania, spontaniczności i entuzjazmie grających.

Skład kapeli: Tadeusz Lipiec – harmonia, Marian Lipiec – baraban, Mateusz Niwiński – skrzypek z Mińska Mazowieckiego, uczeń Tadeusza Lipca i skrzypka Piotra Gacy.

Chłopcy z Nowoszyszek

Kapelę tworzą uczniowie wybitnych muzykantów Franciszka Racisa i Wacława Kułakowskiego. Grają wiejską muzykę Suwalszczyzny i Wileńszczyzny. Członkowie Kapeli aktywnie działają w regionie na rzecz zachowania i promocji kultury tradycyjnej, także jako członkowie Stowarzyszenia Krusznia.

Skład kapeli: Piotr Fiedorowicz – skrzypce, Paweł Grupkajtys – cymbały wileńskie, Adrian Żukowski – harmonia trzyrzędowa, Paweł Luto – bęben obręczowy, baraban.

Katarzyna Zedel i Sekund Hand

Katarzyna Zedel i Sekund Hand (Katarzyna Rosik i Marta Domachowska) – członkinie kapeli muzykują i spiskują wspólnie od 2012 roku. Są uczennicami wiejskich muzykantów, śpiewaków i tancerzy. Szczególnie związane są z tradycjami muzycznymi mikroregionu kajockiego (okolice Przystałowic Małych) oraz okolic Szydłowca. Grają i śpiewają melodie i pieśni m.in. od Jana Gacy, Wiesławy Gromadzkiej, braci Adamczyków, Marii Siwiec i śpiewaczek z Gałek, Jana Fokta. Często muzykują z mistrzami. Zajmują się krzewieniem muzyki tradycyjnej w środowiskach miejskich i wiejskich, czynnie uczestniczą w wydarzeniach dedykowanych muzyce wiejskiej, m. in. w Wiejskich Klubach Tańca.

Artyści